GADA CILVĒKU TEHNIKA - 1. daļa: Kā tika atklāts un nosaukts šis dokumentu kopums?

Šī ir vēsturiska gleznu kolekcija, kas attiecas uz mūsu cilvēku dzīves stāvokli pagātnē un pāriet no visām sabiedrisko aktivitāšu nozarēm līdz dažādiem morālās un kultūras dzīves aspektiem. Vairāk nekā 4000 kokgriezumi ir dzīvespriecīgs, daudzveidīgs un ārkārtīgi bagātīgs dokuments, kas ļauj mums uzzināt par mūsu cilvēku paražām, paradumiem un uzskatiem iepriekšējā vēsturiskajā periodā.

Vairāk